Wanneer we de mogelijkheid hebben een tuin te hebben, dan is dat voor veel mensen een no-brainer. Ondanks de hogere prijs is een tuin een belangrijk onderdeel van een huis. Gezellig loungen in de zomer, barbecueën met vrienden of de kinderen laten springen op de trampoline. Hoe lekker is het om op een mooie zondagmorgen te genieten van jouw tuin met in je hand een vers gezette koffie? Voor het maken van zo’n tuin is echter het nodige voorwerk nodig. Wat te denken van het plannen? En vanaf dan begint de gehele opbouw met het grondwerk.

Wat wordt bedoeld met grondwerk?

Wanneer je bezig bent met het ontwerp van je tuin ga je bedenken waar je alles wilt hebben. Links achterin het gras, daarvoor een mooie bestrating en tegen het huis het liefst een mooi terras. O ja, en bij de vlonder het liefst een trappetje richting de sloot.

Voordat de hoveniers beginnen met de aanleg van de tuin wordt de tuin op papier ingericht. Onder het gras wil je het liefste grond hebben en onder de bestrating ligt veelal zand. Om al dit grond en zand op de juiste plek te krijgen, huren hoveniers vaak een kraan of graafmachine in. Zij kunnen dan op een snelle manier veel grond of zand van de een naar de andere plek krijgen. Dit scheelt gigantisch veel tijd. Stel je voor dat je dit normaal gesproken met een schep doet. Succes!

Verschillende soorten graafmachines

Gespecialiseerde bedrijven, bijvoorbeeld voor tuinaanleg in Den Bosch, hebben vaak de nodige graafmachines en knikladers tot hun beschikking. Machines die hiervoor gebruikt worden zijn bijvoorbeeld een minigraver, een loader of een kniklader. Deze apparaten zijn meestal klein genoeg om via de poort of een brug over de sloot een achtertuin te bereiken. Dit is nodig, aangezien er anders op geen manier grond kan worden bewerkt in de achtertuin. Hoe komt een kraan anders in een tuin terecht?

Alles begint met een plan

Net als veel dingen in de gewone wereld, begint ook het aanleggen van een tuin met een plan. Om dit alles goed mogelijk te laten verlopen is het maken van een plan zelfs het allerbelangrijkste van het gehele proces. Hierin wordt de basis gelegd en uitgedacht hoe de tuin het beste benut kan worden. Nadat dit plan volledig overeenkomt met de wensen en dromen van de klant wordt er begonnen met de aanleg van de tuin.

Er moeten keuzes worden gemaakt over bepaalde gebieden in een tuin. Wil je dat jouw grasmat aan de sloot ligt? Of wil je juist dat je terras aan het water ligt? Er zijn veel keuzes te maken. En om een hovenier zo efficiënt mogelijk te kunnen laten werken is het belangrijk dat alles duidelijk is wat betreft de planning.

Hoogteverschil binnen een tuin

Bij het aanleggen van een tuin krijgt een hovenier vaak te maken met hoogteverschillen. Dit kan te maken met verschillen in de tuin zelf. Maar dit kan ook een verschil zijn met de tuin van bijvoorbeeld de buren. Goed grondwerk is daarom erg belangrijk en eigenlijk gewoon de basis. Je kunt hoogteverschil ook oplossen door middel van het aanbrengen van keerwanden, een stapelmuur of een schanskorf.

Hoe voer je grondwerk uit?

Grondwerk kun je opdelen in drie verschillende onderdelen: Het grondverzet, grondbewerking en het zaai- en plantklaar maken. We leggen deze drie onderdelen per stuk uit.

Het grondverzet

Het grondverzet houdt in dat de grond zodanig geplaats wordt dat alles hierop verder kan worden gebouwd. Voorbeelden van grondverzet zijn ontgraven, ophogen, heen en weer rijden en egaliseren van grond.

Grondbewerking

Het hoofddoel van grondbewerking is de grond geschikt te maken ten behoeve van het te realiseren van groenvoorzieningsobject. Voorbeelden van grondbewerking zijn: het opheffen van een verdichting, het breken van storende lagen en lagen wisselen, het bewerken van de bouwvoor. Het aanbrengen van een drainage behoort ook tot dit onderdeel.

Zaai- en plantklaar maken

Wanneer je de grond zaai- en plantklaar wilt maken bewerkt je de aanwezige grond zodanig dat je na de bewerking kunt zaaien en/of planten. Je verplaatst de grond niet en bewerkt niet dieper dan de bouwvoor. Een voorbeeld hiervan is het verwijderen en bestrijden van onkruid, het bemesten of bijvoorbeeld het verdichten van de toplaag van de grond.

Je hebt nu meer gelezen over wat er komt kijken bij het grondwerk voor het aanleggen van een tuin. Zo kom je niet meer voor verrassingen te staan en ben jij goed voorbereid. En ook sta je niet gek te kijken als er ineens een kraan in je achtertuin staat.