Voor de afvoer van al het water dat op het dak terecht komt, is een dakgoot onmisbaar en staat men er vaak genoeg niet bij stil, hoeveel water die te verwerken krijgt. tijdens stortbuien gaat het om een flinke hoeveelheid die zonder problemen opgevangen en afgevoerd dient te worden en zijn obstructies daarbij niet gewenst. zelfs een relatief kleine blokkade kan namelijk al ervoor zorgen, dat het water zal beginnen over te lopen en.kan er zo schade ontstaan. reinigen van de dakgoot is dus zeker wel iets, dat meegenomen dient te worden bij onderhoudt van het pand.

De afvoercapaciteit wordt altijd berekend

Het plaatsen van een dakgoot vindt niet zondermeer plaats en wordt de af te voeren hoeveelheid water in overweging genomen. de geplaatste dakgoot zal dus wel regelmatig gereinigd moeten worden om de berekende afvoer niet in de war te gooien, ool niet bij extreme regenval.  het schoonmaken dient plaats te vinden omdat er op zelfs het hoogste dak, wel sprake is van materiaal dat in de dakgoot terechtkomt. zo kan het gaan om gras en takjes die door vogels gebruikt waren voor het maken van een nest. dit kan zich alles verzamelen in de periodes dat er sprake is van weinig regenval en het afval niet op tijd wordt weggespoeld. erger is het nog wanneer er sprake is van dakgoten die zich wat lager bevinden en waar takken boven her dak hangen. al de bladeren komen dan natuurlijk terecht in de dakgoot en zijn, afhankelijk van de grootte, niet zo eenvoudig door de afvoerbuizen te krijgen. dit zorgt voor een ernstige belemmering en kan in extreme gevallen de werking van zo een dakgoot teniet worden gedaan. Een afvoer die niet meer optimaal het water kan verwerken, zal leiden tot het overlopen van het water en kan dan de gevel schade oplopen vanwege het teveel aan vocht of zal het nabijgelegen houtwerk, beginnen te rotten.

Ook beschadiging van de dakgoot is mogelijk

Naast een mogelijk verstopping, is ook beschadiging van de dakgoot vaak ter orde. dit komt door het zuurgehalte van het organisch materiaal dat aan het rotten is en zijn vooral dakgoten vervaardigd uit ijzer/zink hiervoor gevoelig. er kunnen na verloop van tijd zelfs gaten ontstaan en is vervangen van de dakgoot noodzakelijk. ook de uitwerpselen van vogels die in de dakgoot blijven liggen, hebben een lage zuurgraad en tasten het materiaal aan. een grondige schoonmaakbeurt op zijn tijd kan gelukkig wel het verschil uitmaken en kan dat in de meeste gevallen gewoon zelf worden gedaan. Met een stevige ladder en wat handschoenen, kan het vuil met de hand verwijderd worden en kan gelijk nagegaan worden of er sprake is van beschadigingen. Bij het schoonmaken dient er gelijk gekeken te worden of de afvoerbuizen niet verstopt zijn en is het raadzaam om boldraadroosters te plaatsen om te voorkomen dat materiaal ongestoord de buis in kan. Na het schoonspoelen van de dakgoot met wat water, komen dan ook kleine beschadigingen aan het licht en kunnen die gelijk aangepakt worden.

Met zo een complete beurt, schoongemaakt en eventueel hersteld, zullen de dakgoten nog lang meegaan en zal schade aan het pand alsgevolg van overlopend water, voorkomen worden. Bij twijfel of bij dakgoten die op een moeilijk te bereiken plek liggen, kan altijd een bedrijf in handen worden genomen en zullen die gelijk ook zwaarbeschadigde delen kunnen vervangen. Ook het aanbrengen van een nieuwe laklaag aan de buitenzijde, wordt er dan aanbevolen.