Het klinkt bijna ongelooflijk in de oren, maar is het renoveren van de toiler in 1 dag wel mogelijk. dat is wel handig omdat men zo niet lang verstoken zal zijn van het belangrijkst kleinste kamertje in huis. Voorafgaand aan de renovatie gaat er echter wel een gedegen planning aan vooraf omdat de werkzaamheden beslist geen stagnatie mogen ondervinden. Niet alleen zal er zo meer tijd kwijt zijn, maar zit de kans er dik in, dat de kosten zullen oplopen. Dit zal echter niet het geval zijn wanneer er in zee wordt gegaan met de juiste aannemer.

Voor een vlot verloop moet alles al gereed liggen

Er dient zonder enige stagnatie gewerkt te worden bij toilet renovatie 1 dag en moet er eerst een staat opgemaakt worden van de uit te voeren werkzaamheden en de benodigde materialen. Alleen zo kan men de zekerheid bieden dat de belofte nagekomen zal worden. De aard van de te verrichten werkzaamheden heeft natuurlijk ook zijn invloed op de tijdsperiode en zijn er hieraan wel limieten verbonden. Een grote ruimte waar alles aan vervanging toe is, tot aan het vervangen van de leidingen toe, zal wel moeilijk binnen 1 dag af te ronden zijn. Er moet immers een duurzaam karakter aan de werkzaamheden kleven en zal de renovatie wel lang stand moeten houden. Een toilet moet namelijk wel kunnen voldoen aan de wensen van de klant en gaat er nogal wat geld in steken. Voordat men dus daadwerkelijk aan de slag zal gaan, moet er dus wel eerst een evaluatie komen van de uit te voeren werkzaamheden waarbij de aannemer wel eerlijk voor de dag moet komen. Dat betekent dus een analyse waarbij er niet alleen gekeken zal worden naar de toestand waarin de toilet zich in bevindt, maar ook de werkzaamheden die de klant wenst uit te voeren.

Maak gebruik van de mogelijkheid voor een andere “look”

Het gaat bij het renoveren er niet alleen om, dat eventuele beschadigingen hersteld zullen worden, maar kan er ook van het moment gebruik worden gemaakt om de toiletruimte een complete “make-over” te geven. Een gedegen planning zal daar aan vooraf dienen te gaan omdat er namelijk wel niet veel tijd beschikbaar is om tussentijds aanpassingen te verrichten aan de planning. Het wordt daarom aangeraden om rond te kijken naar wat er allemaal beschikbaar is bij de verschillende bouwwinkels en zitten ook de verschillende vakbladen vol met ideeen. Met de plannen wat concreet uitgelegd, kan de aannemer duidelijk uitgelegd worden wat het verwachte eindresultaat moet zijn. Bij de aankoop van materialen, zal er gericht gewerkt kunnen worden en zal dit veel kunnen besparen. In combinatie met het aantrekken van de beste aannemer, zal toilet renovatie 1 dag dan niet hoeven uit te lopen op een prijzig avontuur.

Al na een dag kan er gebruik worden gemaakt van de ruimte

Daar is er vakmanschap voor nodig om bijvoorbeeld de tegelvloer zodanig te leggen, dat er al na een dag op gelopen kan worden of dat er gebruik gemaakt kan worden van het toilet zelf. De volgorde waarin men de verschillende werkzaamheden zal uitvoeren, speelt daarbij een grote rol en zal in veel gevallen, al aan het eind van de werkdag, sprake zijn van delen die al gebruikt kunnen worden. De aannemer zal daarover wel de nodige instructies geven en dienen die strikt opgevolgt te worden. Met de juiste aanpak mag de renovatie binnen 1 dag echter nooit problemen opleveren en zal het team dat alle werkzaamheden zal uitvoeren, ook zodanig te werk gaan, dat geen uitdaging te veel zal zijn.